Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Strajk pracowników oświaty - informacje

Szanowni Rodzice,

W związku ze strajkiem pracowników oświaty rozpoczynającym się w dniu 8.04.2019r.- bezterminowo,  przesyłamy ważne informacje dotyczące strajku.

 

Informacje o strajku przygotowane przez BIURO EDUKACJI:

http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem

Oświadczenie dla pracodawcy

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15