Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Od 22.08. 2019 r. rusza kolejna REKRUTACJA NA ZAJĘCIE W OPP2

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22.08.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 26.08.2019 r. do godz. 16.00 rusza REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA.

Zapraszamy dzieci i młodzież z m.st. Warszawy.

Wniosek elektroniczny dostępny na stronie:

https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main!execute.action

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PLACÓWKI:

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA   
   
od 22 sierpnia godzina 12.00 do 26 sierpnia godzina 14.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

od 22 sierpnia godzina 12.00 do 26 sierpnia godzina 16.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów

od 27 sierpnia do 28 sierpnia

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

29 sierpnia godzina 17.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

od 29 sierpnia godzina 17.00

Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany

30 sierpnia godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31 sierpnia godzina 16.00 Harmonogram zapisów dla kandydatów