Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Informacje z zebrania dla Rodziców

 1. Prosimy o przyniesienie na pierwsze zajęcia wypełnionej Karty Uczestnika (jedna karta na dziecko, niezależnie od ilości zajęć). Jest to obowiązkowe.
 2. Aktualny plan zajęć jest na stronie OPP2 - zakładka Zajęcia (prosimy o sprawdzanie, może ulec zmianom).
 3. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Możliwa jest wpłata darowizny na cele statutowe. Z tych środków realizujemy zakup materiałów niezbędnych do realizacji i rozszerzania oferty zajęć (materiały plastyczne, gry, stroje, nagrody w konkursach):
  • Nr rachunku bankowego: 29 1030 1508 0000 0005 5101 1054
  • Tytułem: Darowizna na cele statutowe Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. H. Jordana
 4. Konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem OPP2.
 5. Organizacja pracy: zajęcia ruszają 18 września i trwają do 14 czerwca 2024 r. W czasie ferii zimowych i w wakacje letnie odbywa się w OPP2 Akcja Zima/Lato w mieście. Podczas przerw świątecznych realizujemy dyżury opiekuńczo - wychowawcze (nie ma zajęć stałych).
 6. Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka na zajęciach (do sekretariatu lub nauczyciela). 4 nieusprawiedliwione nieobecności z rzędu mogą skutkować skreśleniem z listy uczestników.
 7. Prosimy o zgłaszanie rezygnacji z zajęć wyłącznie drogą mailową. Taka informacją pozwala na zwolnienie miejsca i umożliwienie uczestnictwa dzieciom z list rezerwowych. Zapisy prowadzimy stale, w miarę wolnych miejsc.
 8. Na wszystkich zajęciach obowiązuje zmiana obuwia oraz odpowiedni strój (np. sportowy).
 9. W trakcie zajęć nie spożywamy posiłków, ale wskazane jest posiadanie przez dziecko wody (najlepiej w bidonie, tak by można było go na bieżąco napełnić z naszego źródełka).
 10. Podczas zajęć nie wolno korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 11. Prosimy o podzielenie się z nami istotnymi informacjami na temat dziecka (orzeczenia, opinie, alergie itp.). Ma to na celu wyłącznie dobro dziecka.
 12. Informacje o odwołanych zajęciach, zmianach i wydarzeniach przesyłamy do Państwa drogą mailową. Prosimy o bieżące sprawdzanie poczty elektronicznej.
 13. Prosimy o punktualne przyprowadzanie (maksymalnie 5 minut przed zajęciami) i odbieranie dzieci. Usprawnia to korzystanie z szatni oraz sprawowanie opieki nad dziećmi przez nauczycieli.
 14. Korzystanie z Kącika dla dzieci w holu budynku możliwe jest tylko w skarpetkach. Jest on przeznaczony dla naszych wychowanków oraz rodzeństwa. Za bezpieczeństwo dziecka w Kąciku odpowiada rodzic/opiekun.
 15. Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 26 września (wtorek) o godz. 19:00. Zachęcamy do uczestnictwa.

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że po nierównej walce z chorobą odeszła od nas Pani Anna Wójcik, nasza długoletnia współpracowniczka.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 sierpnia o godz. 11:10 na Cmentarzu Bródnowskim (Kościół murowany). 

Pani Aniu, bardzo tęsknimy...

Drodzy,

Z przykrością informujemy, że z powodu złamanego drzewa na terenie OPP2, zagrażającego Państwa bezpieczeństwu nasz ogród pozostanie zamknięty do odwołania. Szacowany czas usunięcia przeszkody to ok. 2 dni robocze. W obecnej sytuacji wejście do budynku możliwe jest tylko od ul. Saskiej.

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.