Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Rekrutacja (dzieci powyżej 4-tego roku życia)

Uprzejmie informujemy, że w OPP2 zajęcia popołudniowe prowadzone są dla dzieci, które w momencie zapisu na zajęcia ukończyły 4-ty rok życia. W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.