Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Rekrutacja 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że od 5 maja od godz. 12:00 do 13 maja godz. 19:00 przyjmujemy wnioski od kandydatów kontynuujących zajęcia w przyszłym roku szkolnym. 

W dniach 16 maja od godz. 16:00 do 31 maja godz.18:00 przyjmujemy wnioski na nowe zajęcia oraz od nowych kandydatów w przyszłym roku szkolnym.

REKRUTACJA pod adresem:

https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 Dokumenty należy składać w placówce, zgodnie z terminami w harmonogramie,  w zaklejonej i podpisanej kopercie (imię nazwisko kandydata) w wyznaczonym miejscu ( specjalnie przygotowane pudełko w przedsionku ) w godz. 10:00 – 19:00.

 Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania rekrutacyjnego oraz harmonogramem rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego na rok 2022/2023.