Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Rekrutacja uzupełniająca do OPP2 w dniach 16.08.-19.08.2022 r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

 Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 sierpnia od godz. 12:00 do 19 sierpnia godz. 18:00 przyjmujemy wnioski od kandydatów na zajęcia w roku szkolnym 2022/2023.

Pod adresem:  https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl  został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Dokumenty w wersji papierowej należy składać w placówce, zgodnie z terminami w harmonogramie rekrutacji,  w zaklejonej i podpisanej kopercie (imię nazwisko kandydata) w wyznaczonym miejscu ( specjalnie przygotowane pudełko w przedsionku ) w godz. 8:00 – 20:00

 Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania rekrutacyjnego oraz harmonogramem rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego na rok szkolny 2022/2023:

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/zapisy-na-zajecia-rozwijajace-zainteresowania-i-uzdolnienia-w-placowkach-wychowania-pozaszkolnego-w-roku-szkolnym-2022-2023