Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Grudniowe spotkanie Wolontariuszy OPP2

„Dziecięcy uśmiech dla Seniora” to projekt Koła Wolontariatu Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” w ramach akcji „Ochotnicy warszawscy”. Na grudniowym spotkaniu Wolontariusze tworzyli kartkę świąteczną dla Seniorów. Rozmawialiśmy o tym, co jest ważne podczas świąt i czego życzyliby na nadchodzący czas Seniorom, ich rodzinom oraz pracownikom Domu Pomocy Społecznej. Artystyczna kartka została wysłana pocztą i mamy nadzieję, że wywoła uśmiech w domu „Pod Brzozami”.
Działanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy.