Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana

 

Ważne informacje dotyczące składania wniosków w rekrutacji uzupełniającej i na wolne miejsca

Szanowni Państwo,

Wniosków w rekrutacji uzupełniającej i na wolne miejsca, podpisanych podpisem elektronicznym nie trzeba przesyłać ani drukować. Wystarczy podpis jednego rodzica/opiekuna. Prosimy czekać na potwierdzenie wpłynięcia wniosku przez placówkę. Zachęcamy do składania wniosków w tej formie!