O nas

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dra Henryka Jordana jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, zajmującą się organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży. Naszym celem jest:
- wspieranie rodziny w działaniach nad rozwojem dziecka,
- kształtowanie w dzieciach świadomości i potrzeby aktywnego wypoczynku,
- rozwijanie różnorodnych zainteresowań i zdolności dzieci,
- pomoc w rozwijaniu wszechstronnej aktywności dzieci i młodzieży.

Prowadzimy zajęcia stałe oraz akcje „Lato i zima w mieście” podczas ferii szkolnych.

Organizujemy imprezy wewnętrzne i współorganizujemy imprezy środowiskowe:
- Święto Saskiej Kępy,
- Kreatywny Przegląd Ognisk Pracy Pozaszkolnej „Prezentacje”,
- Piknik rodzinny „Mózg lubi ruch”,
- Giełda Placówek Oświatowych,
- Piknik Rodzinny,
- Kino w OPP2,
- pokazy artystyczne, turnieje sportowe, wernisaże, konkursy, itp.

Prowadzimy Programy profilaktyczne:
„Doskonalenia nauki pływania i nauka pływania”, „Jestem za…”, „Uśmiechnij się – podaj dalej”.

NASZA KADRA

Diana Rowicka-Łagowska - dyrektor OPP2

Agnieszka Żygadło - zajęcia taneczne, studio PR, trening kreatywności

Agata Bałdyga – zajęcia pedagogiczne, terapia ręki

Anna Wojda - pomoc szkolna, matematyka jest OK

Wiesława Maj - zajęcia rekreacyjno-sportowe

Wiesława Domarska - zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, lekkoatletyka

Grzegorz Wojda - zajęcia rekreacyjno-sportowe

Michał Maj - zajęcia rekreacyjno-sportowe, piłka nożna

Paweł Sobczyk- samoobrona dla dzieci

Lidia Majewska - zajęcia plastyczne

Katarzyna Kucharska - zajęcia plastyczne

Natalia Sopoćko - warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży

Jolanta Sikorska - zajęcia teatralne

Sara Rajewska-Syska - zajęcia wokalne oraz nauka gry na instrumentach

Cezary Sikora - nauka gry na gitarze

Klaudia Żuk – nauka języka angielskiego

Sławomira Dyrda – nauka języka włoskiego

Anna Załęska – nauka języka rosyjskiego

Katarzyna Gorycka – nauka języka migowego

Ksawery Dros - zajęcia komputerowe

Małgorzata Budzyńska - zajęcia komputerowe, siatkówka

Beata Bracławska - zajęcia komputerowe 
WIZJA

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 to placówka atrakcyjnie organizująca wolny czas dzieciom i młodzieży oraz środowisku lokalnemu, przyjazna dziecku, wspierająca jego wszechstronny rozwój poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, bezpieczna, dobrze wyposażona, zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, bezpłatna, w pełni wykorzystująca swoje możliwości bazowe i kadrowe.

To miejsce czynnego wypoczynku, rozwijania sprawności ruchowej i kondycji fizycznej oraz doskonalenia wybranej dyscypliny sportu. Teren Ogniska jest wyposażony w nowoczesne, bezpieczne urządzenia zabawowo-rekreacyjne, zadbany i czysty.

Ognisko prowadzi działalność artystyczną i kulturalną z myślą o potrzebach dzieci i młodzieży.


MISJA

Ognisko jest partnerem rodziny w kształtowaniu młodego człowieka.
Chcemy, aby wychowanek naszego Ogniska:
- wszechstronnie się rozwijał,
- realizował swoje pasje,
- doskonalił sprawność ruchową i tężyznę fizyczną,
- doskonalił swój talent w różnych dziedzinach,
- wzbogacał swoją osobowość,
- był wdrażany do respektowania określonych norm współżycia społecznego w zakresie kultury osobistej i postawy moralnej,
- był odpowiedzialnym, obowiązkowym, otwartym, uczciwym, kulturalnym i szanującym innych ludzi.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za realizację zadań wychowawczych i dążyć będziemy, aby nasze Ognisko cieszyło się uznaniem całego środowiska.

 

STATUT OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 2

Pobierz STATUT OPP2

 

REGULAMIN OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 2

Pobierz REGULAMIN OPP2NASZ PATRON

"Zabawa jest naturalną potrzebą człowieka,
jak powietrze, jak pokarm."
dr H. Jordan

Henryk Jordan (ur. 23 lipca 1842 w Przemyślu, zm. 18 maja 1907 w Krakowie) – polski lekarz, społecznik, pionier wychowania fizycznego w Polsce. Od roku 1895 profesor ginekologii i położnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Znany głównie z zakładania ogrodów zabaw dla dzieci, tzw. ogródków jordanowskich.
Za cel stawiał sobie: Dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu.
Twierdził, że: Ciągle być poważnym i nieustannie pracować żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni.
Największym i najbardziej zapisanym w historii dziełem Jordana było założenie na krakowskich Błoniach (na wzór amerykański) w 1889 pierwszego w Europie publicznego ogrodu zabaw i gier ruchowych dla dzieci do lat 15, który nazwano Parkiem Miejskim dra Henryka Jordana. Powstał on na terenach po wystawie przemysłowej. W ogrodzie tym mieściły się rozmaite urządzenia sportowe: basen, 12 boisk – każde o innym przeznaczeniu, ścieżki zdrowia i wiele innych. W ogrodzie Jordana można było ćwiczyć lekkoatletykę i gimnastykę. W parku znajdowały się także sale do zajęć w razie niepogody, prysznice, szatnie, magazyny, a od roku 1906 warsztaty do prac ręcznych i poletka doświadczalne. Była również "Mleczarnia" służąca dożywianiu dzieci. Jordan bezpośrednio uczestniczył w działalności Parku, organizując i bezpośrednio nadzorując podejmowane w nim działania. Z jego inicjatywy także postawiono tam 44 pomniki wybitnych Polaków, mające służyć - wraz z organizowanymi przy pomnikach przez Jordana pogadankami - edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży. W 1914, po śmierci Jordana, postawiono w Parku także i jego pomnik.
Koncepcja ogrodu zabaw Jordana zdobyła wielkie uznanie nie tylko w Polsce. Zgodnie z hasłem, które szerzył dr Jordan – o wychowaniu zdrowego pokolenia Polaków - na wzór Parku Jordana, zaczęto otwierać podobne ogrody – zwane "ogrodami jordanowskimi" – w innych miastach galicyjskich, a wkrótce potem także w Warszawie, Płocku, Kaliszu, Lublinie, Katowicach. W 1928 powstało Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich, które propagowało i wspierało zakładanie tego typu obiektów rekreacyjno-sportowych dla dzieci.


RADA RODZICÓW

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do Rodziców o dobrowolne wpłaty darowizny na cele oświatowe. Wpłata w wysokości 30 zł na semestr.
Zgromadzone środki wracają w różnej formie do Państwa dzieci: zakup materiałów na zajęcia, wyposażenie pracowni, na nagrody i organizację imprez dla uczestników.
Nr rachunku: 29 1030 1508 0000 0005 5101 1054

Tytułem:
Darowizna na działalność statutową OPP2
ul. A. Nobla 18
03-980 Warszawa